Home / Biografi / Sayyid ‘Alawy Bin Abbas Al Maliky Al Hasani

Sayyid ‘Alawy Bin Abbas Al Maliky Al Hasani

Beliau adalah Sayyid “Alawy bin Abbas bin Abdul Aziz bin Abbas bin Muhammad al- Maliki al-idrisi al-hasani. Beliau adalah keturunan Idris al Azhar bin idris al-Akbar bin Abdulloh al kamil bin Hasan Al-mutsana bin Hasan, putra kepada sayyidina Ali bin Abi Tolib dan Sayyidah Fatimah al- Zahro binti Rosululloh SAW.

Beliau adalah ayahanda Sayyid Muhammad Al-Maliky, juga guru Syaikina Maimoen Zubair yang di lahirkan di rumah al-Maliky, berhampiran Bab as-Salam pada tahun 1327 H. Beliau besar dibawa asuhan langsung ayahandanya sendiri yaitu Sayyid Abbas. Kemudian belajar pada pamanya yaitu Sayyid Hasan Al Maliky di Dar Al Sayydah Khodijah Al Kobro atau sekarang lebih di kenal dengan Madrasatul Huffadh, di situlah beliau hafal Al-Qur’an di usia yang relative muda (10 tahun).

Selepas itu, beliau belajar di Madrasah al Falah di bawah naungan ulama-ulama besar Masjidil Haram, seperti syaikh Umar Hamdan, Syaikh Muh. Al A’robi, Syaikh Abdullah Hamdan dan lain-lain sampai akhirnya beliau lulus pada taun 1346 H. kemudian sekitar tahun 1348 H menjadi tenaga pengajar di Madrasah tersebut. Mengajar di halaqohnya di Masjidil Haram yang berdekatan dengan Bab as-Salam selama 40 tahun. Juga dilantik menjadi juru nikah di Makkah.

“ Adalah suatu prestasi bila seseorang dapat mengamalkan ilmunya dan bermanfaat bagi orang lain,”

itulah sepenggal nasihat dari sang Ayah yang menjadi motifasi beliau dalam tafaqquh fiddin, sehingga mengantarkan beliau dalam menggapai kesuksesan dunia dan akhirat.Beliau adalah salah satu pencetak ulama-ulama besar yang tersebar ke seluruh pelosok negeri, terlebih di Indonesia yang pada waktu itu berada di bawah cengkeraman colonial belanda.

Adapun murid beliau, tidak terhingga banyaknya. Ramai di kalangan ulama Nusantara yang belajar kepada beliau di Makkah. Oleh karena itulah nama beliau tidak asing lagi di Nusantara. Diantara kitab peninggalan beliau adalah: al ‘Iqd al Munazzam fi Aqsam al Wahyi al Mu’azzam, al Manhal al Lathif fi Ahkam al Ahadits ad Dhoif, al Ibanah al Ahkam al kahanah, Risalah fi ibthol Nisba al Qoul bi Wauhdah al Wujud li ‘Aimmah at Tasawwuf, Risalah fi al Ilham, Ibanatul Akam syrkh bulugul marom, Risalah al Ahkam at Taswir, al Mawaiz ad Diniyyah(himpunan ceramah beliau di radio Saudi pada setiap pagi jumu’ah), Nailul Marom Ta’liq ‘ala ‘umdah al Ahkam, Fath al Qorib al Mujib ‘ala Tahzib al Targhib wat Tarhib, dan lain-lain.

Beliau berpulang ke rahmatullah pada malam Rabu, tanggal 25 Shafar 1391 H dipangkuan pelayan (khodam) beliau, yaitu tuan Guru haji Mas’ud Intan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *