Sayyid Muhammad Bin ‘Alawy Al Maliky

Beliau adalah As-Syeikh Al Imam Al-‘Allaamah Muhaddits Al-Hijaz As-Sayyid Muhammad bin ‘Alawy bin Abbas Bin Abdul Aziz Al-Maliky Al- Makky Al-Hasan, di lahirkan di Makkah pada tahun 1365 H beliau hidup dari kecil dalam lingkungan ilmu dan ibadah, keluarga yang sholeh dan penuh keberkahan sehingga beliau berkembang dalam perjalanan hidup yang baik diatas jalan As-Salafussholeh dengan tuntunan dan bimbingan langsung dari ayahnya.

Beliau belajar kepada ulama-ulama terkemuka, antara lain As-Syaikh ‘Alawy bin Abbas (ayah beliau), syaikh Muhammad Yahya Bin syaikh aman, Syaikh Hasan Al Massyath. Pada usia 25 tahun beliau meraih gelar doctor (phD) ilmu hadits di Universitas al Azhar kairo. Dan gelar professor dari Universitas Ummul Quro’ Makkah tahun 1970 M.

Setelah wafat ayahandanya, beliau menggantikan posisinya untuk mengajar di Masjid Haram selama lebih dari 30 tahun yang pada akhirnya di pindahkan ke kediaman beliau. Beliau tidak pernah putus dalam keistiqomahannya untuk mengajar kecuali jika terdapat suat hal yang betul-betul mendesak atau dhorurot.

Murid-murid beliau tersebar di berbagai Negara di belahan dunia, termasuk Indonesia diantaranya adalah para masyayikh sarang, antara lain KH. Abdullo Ubab MZ, KH. Muhammad Najih MZ, KH. Majid Kamil MZ, KH Abdurrouf MZ, KH. Aufal marom kholil.

Buah karya dari pemikiran beliau sangatlah banyak baik berupa kitab, artikel, monograft dan lain-lain dintaranya adalah Manhalul lathif, Qowaidul asasiyah, dan karya beliau yang paling monumental yaitu Mafahim Yajibu An tushohhha.
Tepatnya pada fajar hari jum’at tanggal 15 Ramadan 1425 H atau 29 Oktober 2004 M beliau dipanggil Allah SWT untuk berpulang kerohmatnya dikediaman beliau Jl. Almaliki distrik Rushaifah kurang lebih 8 KM dari Masjidil Haram.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *